სამშაბათი, 18 ივნისი 2024

მიმდინარე

ნარჩენების ეფექტური მართვისთვის

 

პროექტის სახელწოდება: ნარჩენების ეფექტური მართვა ჩვენი ჯანსაღი მომავლისათვის“
დაფინანსებულია: ,,ღია საზოგადოების ფონდის მიერ"
სამოქმედო არეალი: 📌ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 
პროექტის მიზნებია:
✅ნარჩენების მართვის შესრულების ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმისა და სისტემის მონიტორინგი ახალციხის მუნიციპალიტეტში;

✅სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენთა ჩართულობით მოხალისეთა ჯგუფების ჩამოყალიბება;

 

✅მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  ცნობიერების ამაღლება

✅კვლევისა და მონიტორინგზე დაყრდნობით ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება/შედგენა;

✅პუბლიკაცია გამოცემა და საზოგადოების ინფორმირება;

 

ხანგძლივობა: 1 წელი

 

სოციალური სერვისები ყოფილი პატიმრებისთვის

 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულმა ასოციაცია "ტოლერანტმა" იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო ახალი პროექტი "ყოფილი პატიმრების საზოგადოებაში რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში".
📌პროექტის მიზანია:
📄სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ყოფილი პატიმრების სოციალური რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, მათი უფლებების დაცვა, საზოგადოების ნდობის ამაღლების ხელშეწყობა.
პრეოქტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ ყოფილ მსჯავდებულებს სთავაზობს მათთვის სასარგებლო შემდეგ სოციალურ სერვისებს:
✅ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის ხელშემწყობი საკონსულტაციო სოციალური სერვისების გაწევა: ვრცლად: სოციალური სერვისები ყოფილი პატიმრებისთვის