სამშაბათი, 18 ივნისი 2024

ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

 

მისია:

 • ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ტოლერანტები, გამოვხატოთ მოქალაქის აქტიური პოზიცია, პარტნიორობა, თანაგრძნობა, პატივი ვცეთ განსხვავებული ეთნოსის, რელიგიის, განსხვავებული აზრის, შესაძლებლობების გამოვლინებას საზოგადოებაში, პატივი ვცეთ თავისუფლებას მრავალფეროვნებაში. დავიცვათ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები,ხელი შევუწყოთ საზოგადოებაში კანონის უზენაესობის პრინციპების დამკვიდრებას და პატივი ვცეთ ადამიანის თავისუფალ არჩევანს.

ჩვენი მიზანია:

  • დემოკრატიული პრინციპების დანერგვას საზოგადოებაში
  • ტოლერანტული ნორმების დამკვიდრებას საზოგადოებაში
  • ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას
  • სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას
  • საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის, აღმსარებლობის, განსხვავებული აზრის საქართველოს მოქალაქეების მშვიდობიან თანაცხოვრებას.
  • საერთაშორისო და საქართველოს სახელმწიფო სამართლის ნორმების შესაბამისად უმცირესობათა უფლებების, თვითმყოფადობის დაცვასა და   მის განვითარებას
  • სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ( შშმ პირები, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, ბავშვები, ქალები, უმწეო მოხუცები, მიგრანტები და ა.შ) სოციალური მომსახურების დანერგვასა და მხარდაჭერას;
  • დაიცვას ადამიანის უფლებები მდგრადი ბუნებრივი რესურსებისა განვითარებისა და  გარემოს  დაცვის ხელშემწყობი საქმიანობებით 
  • პარტნიორული საქმიანობების განვითარებას  არასამთავრობო და სახემლწიფო სტრუქტურებს შორის